Matrix Stats Aggregation Usageedit

Fluent DSL exampleedit

s => s
.Aggregations(a => a
  .MatrixStats("matrixstats", ms => ms
    .Meta(m => m
      .Add("foo", "bar")
    )
    .Fields(fs => fs
      .Field(p => p.NumberOfCommits)
      .Field(p => p.NumberOfContributors)
    )
    .Missing(m => m
      .Add(Field<Project>(p => p.NumberOfCommits), 0)
      .Add(Field<Project>(p => p.NumberOfContributors), 1)
    )
    .Mode(MatrixStatsMode.Median)
  )
)

Object Initializer syntax exampleedit

new SearchRequest<Project>
{
  Aggregations = new MatrixStatsAggregation("matrixstats", Field<Project>(p => p.NumberOfCommits))
  {
    Meta = new Dictionary<string, object>
    {
      { "foo", "bar" }
    },
    Missing = new Dictionary<Field, double>
    {
      { "numberOfCommits", 0.0 },
      { "numberOfContributors", 1.0 },
    },
    Mode = MatrixStatsMode.Median,
    Fields = Field<Project>(p => p.NumberOfCommits).And("numberOfContributors")
  }
}

Example json output.

{
 "aggs": {
  "matrixstats": {
   "meta": {
    "foo": "bar"
   },
   "matrix_stats": {
    "fields": [
     "numberOfCommits",
     "numberOfContributors"
    ],
    "missing": {
     "numberOfCommits": 0.0,
     "numberOfContributors": 1.0
    },
    "mode": "median"
   }
  }
 }
}

Handling Responsesedit

response.ShouldBeValid();
var matrix = response.Aggs.MatrixStats("matrixstats");
matrix.Should().NotBeNull();
matrix.Fields.Should().NotBeNull().And.HaveCount(2);

AssertField(matrix, "numberOfCommits");
AssertField(matrix, "numberOfContributors");