CompatibleNodeTypesResource

Compatible node type information

Properties

capacity_constraints (CapacityConstraintsResource)
Capacity constraints for the node type
compatible_node_types (array[string], required)
Compatible node types for the this node type
node_type (string, required)
Type of this node