Kubernetes fieldsedit

Kubernetes metadata added by the kubernetes processor

kubernetes.pod.name

Kubernetes pod name

type: keyword

kubernetes.pod.uid

Kubernetes Pod UID

type: keyword

kubernetes.namespace

Kubernetes namespace

type: keyword

kubernetes.node.name

Kubernetes node name

type: keyword

kubernetes.labels.*

Kubernetes labels map

type: object

kubernetes.annotations.*

Kubernetes annotations map

type: object

kubernetes.replicaset.name

Kubernetes replicaset name

type: keyword

kubernetes.deployment.name

Kubernetes deployment name

type: keyword

kubernetes.statefulset.name

Kubernetes statefulset name

type: keyword

kubernetes.container.name

Kubernetes container name

type: keyword

kubernetes.container.image

Kubernetes container image

type: keyword