Kubernetes fieldsedit

Kubernetes metadata added by the kubernetes processor

kubernetes.pod.name

type: keyword

Kubernetes pod name

kubernetes.pod.uid

type: keyword

Kubernetes Pod UID

kubernetes.namespace

type: keyword

Kubernetes namespace

kubernetes.node.name

type: keyword

Kubernetes node name

kubernetes.labels

type: object

Kubernetes labels map

kubernetes.annotations

type: object

Kubernetes annotations map

kubernetes.container.name

type: keyword

Kubernetes container name

kubernetes.container.image

type: keyword

Kubernetes container image